JOQ Albania
App Store
SHKARKO
Home
JOQ Albania

Humbi gruan në tragjedinë e “Gërdecit”, Strasburgu i jep të drejtë Mustafa Laçit: Shteti duhet t’i paguajë 10.500 €
Shkruar nga: A Shehaj | Publikuar më: 19/10/2021 13:51

  • Share
  • Share
  • Share
  • Share

Gjykata Europiane e Strasburgut ka pranuar padinë e Mustafa Laçit për dëmshpërblimin pas vdekjes së bashkëshortes së tij në tragjedinë e Gërdecit. Pas zvarritjes së proceseve nga ana e autoriteteve shqiptare, Laçi vendosi që këtë çështje ta zgjidhë gjykata e Strasburgut dhe pas shumë kohësh ajo i dha të drejtë dhe e shpalli fitues të padisë. Kështu shteti shqiptar do të duhet t'i paguajë Laçit 7500 euro, plus 3000 euro të tjera si shpenzime gjatë procedurave. Në total shifra që shteti shqiptar duhet t’i paguajë Mustafa Laçit është 10.500 euro.

Vendimi i Gjykatës së Strasburgut

Laçi kundër Shqipërisë (aplikimi nr. 28142/17)

Kërkuesi, Mustafa Laçi, është një shtetas shqiptar i lindur në vitin 1968 dhe jeton në Kavaje (Shqipëri).

Rasti ka të bëjë me dështimin e vazhdueshëm të gjykatave vendase për të shqyrtuar të drejtën e aplikantit për përjashtim nga pagesa e pullës. Në pritje të një ekzaminimi të tillë, një kërkesë për kompensim të paraqitur nga ai në të njëjtën kohë me 70 persona të tjerë për humbjen e jetës së anëtarëve të familjes në një shpërthim në një objekt të çmontimit të municioneve, dosja është transferuar nga autoritetet në kompanitë private, por ende nuk është marrë parasysh.

Duke u mbështetur në Nenin 6 § 1 (qasja në gjykatë) e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ankuesi ankohet se dështimi i gjykatave vendase për të shqyrtuar bazueshmërinë e kërkesës së tij për shkak të pamundësisë së tij për të paguar tarifën e pullës së postës, përbënte një kufizim të pajustifikuar të tij te e drejta e qasjes në gjykatë.

– dëme jomonetare: 7,500 euro (EUR)

– shpenzimet: 3,000 euro

Humbi gruan në tragjedinë e "Gërdecit"! Gjykata e